Over Snappet

Historie

In 2012 richtten vier vaders Stichting Snappet op. Gezamenlijk hebben ze hiervoor 12 uitstekende redenen: hun kinderen. Net als iedere ouder willen ze het beste voor hun kind. Onderwijs op maat staat hoog op hun wensenlijst. Ze vroegen zich af hoe technologie kon worden ingezet om beter in te spelen op de individuele leerbehoeften van ieder kind.

De eerste versie was een oefenmethode op de computer. Iedereen reageerde enthousiast op de inhoud, maar de leerkrachten voorzagen problemen met de implementatie. Want eigen computers in iedere klas, zo werkt het nu eenmaal niet. Zo kwam de tablet in beeld.

Na de zomervakantie van 2012 werd de eerste pilot gedaan bij 15 scholen. Vanaf toen ging het razendsnel. Inmiddels werken er 2.000 basisscholen dagelijks met Snappet en is er ook eens start gemaakt met het Voortgezet onderwijs.

Wat is Snappet?

Leerkrachten en scholen verdienen een goed navigatiesysteem voor de klas. Met Snappet (3.0) is dat er eindelijk. Met Snappet kun jij:

  • Eenvoudig zelf de beste leerroutes voor de klas kiezen en volgen
  • Veilig en effectief veel meer aandacht richten op onderwijzen
  • Zelf bepalen wat je met de vrijgekomen extra ruimte doet

Snappet is persoonlijk, adaptief en dynamisch 1-op-1 onderwijs voor de klas.

Onderzoek

Snappet heeft in 2015 centraal gestaan in grootschalig onderzoek door de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze twee onafhankelijke onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van Kennisnet. De onderzoeken hebben de meerwaarde van digitale leermiddelen en adaptieve onderwijstechnologie aangetoond. De onderzoeken die een half jaar tot een jaar duurden, werden gehouden onder ruim 2.500 kinderen uit groep 4 tot en met 8.

De indrukwekkende onderzoeksresultaten:

  • Sterk verbeterd leerresultaat (tot 43% meer) op rekenen en spelling binnen een half jaar.
  • Rendement voor leerlingen van alle niveaus.
  • Hoe intensiever Snappet wordt gebruikt, hoe beter de resultaten.
  • Leerkrachten voelen zich optimaal ondersteund bij het aanpassen van het onderwijsaanbod, verwerven van inzichten over leerlingen en het stellen van diagnoses bij leerlingen.