Vaardigheidsgroei en streefniveau

In de groeigrafiek zie je hoe de leerling zich ontwikkelt. De zwarte lijn is de eerdere ontwikkeling. De stippellijn is de verwachte ontwikkeling en het eind van de stippellijn is het streefniveau. Een leerling die gemiddeld groeit, zal met de gekleurde banden van de grafiek mee stijgen en aan het eind van het jaar ongeveer dezelfde vaardigheid hebben.

Het streefniveau is altijd actueel doordat deze elke maand door Snappet wordt bijgewerkt. Het streefniveau wordt op de huidige vaardigheid ingesteld. Dus als een leerling een vaardigheid van 64% heeft, wordt het streefniveau ook op 64% ingesteld. Als de leerling een maand later een vaardigheid van 66% heeft, wordt het streefniveau ook bijgewerkt naar 66%.

Het streefniveau is ingesteld voor een heel vak. Per leerdoel zie je een afgeleide van dit streefniveau. Dit is altijd iets lager dan het streefniveau van het vak. Leerlingen zullen altijd voor een aantal leerdoelen boven hun streefniveau scoren, zodat ze uiteindelijk gemiddeld op hun streefniveau voor het vak uitkomen.

Je kunt het automatisch bijwerken van het streefniveau uitzetten en het vervolgens handmatig instellen. Het streefniveau staat dan vast totdat je het zelf weer wijzigt of terug schakelt naar het automatisch bijwerken.