Analyseren – leerlingpagina

Op deze pagina vind je de volgende informatie:

  • Vaardigheid: je vindt hier de vaardigheid voor de verschillende domeinen en onderdelen. Je kunt leerdoelen eventueel direct in het werkpakket zetten of een extra instructie registeren. Het ingekleurde balkje laat in een percentiel score zien wat de vaardigheid is van de leerling ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

0% – 19%      Ver onder gemiddeld (V)
20% – 39%    Onder gemiddeld (IV)
40% – 59%    Gemiddeld (III)
60% – 79%    Boven gemiddeld (II)
80% – 100%  Ver boven gemiddeld (I)

  • Groei: Je ziet hier informatie over hoe de leerling groeit ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Als de leerling ‘boven gemiddeld’ groeit, groeit de leerling harder dan het landelijke gemiddelde.
  • Vaardigheidsgroei: je ziet hier de groeigrafiek van de leerling vanaf het moment dat ze met Snappet werken. De stippellijn geeft een verwachting van de groei in de komende periode. Het eindpunt van de stippellijn is het streefniveau van de leerling. Deze wordt na een tijdje werken door Snappet vastgesteld per leerling. Lees hier meer over het streefniveau. 
  • Leerdoeloverzicht: hier zie je het onderwijsplan van de leerling met per leerdoel de status erbij.
  • Extra instructies: je vindt hier welke extra instructies je onlangs hebt geregistreerd. Je kunt ook makkelijk per leerdoel nieuwe extra instructies registeren.
  • Werkpakketten: je ziet welke laatste leerdoelen aan het werkpakket zijn toegevoegd en je kunt via de werkpakketpagina ook snel de werkpakketten beheren.

Leerdoelpagina
Je kunt op alle pagina’s in het dashboard op de titel van een leerdoel klikken om naar de leerdoelpagina te gaan. Op de leerdoelpagina zie je hoe de klas ervoor staat voor dat leerdoel. De leerlingen staan verdeeld over drie categorieën:

  • Vastgelopen & niet gestart: de leerlingen die onder deze categorie vallen hebben waarschijnlijk een extra instructie nodig voordat ze verder kunnen werken aan dit leerdoel. Met de knop ‘Extra instructie’ kun je direct een instructieles starten voor deze specifieke leerlingen. Je komt op de lespagina van de extra instructieles die je vervolgens naar de specifieke leerlingen kunt sturen door de knop ‘Start instructie’ te gebruiken.
  • Groei richting streefniveau: de leerlingen die onder deze categorie vallen, kunnen zelfstandig aan het leerdoel werken. Zij groeien, maar hebben hun streefniveau nog niet behaald. Je kunt dit leerdoel in hun werkpakket zetten door op de knop ‘Werkpakket’ te klikken.
  • Streefniveau behaald: de leerlingen die onder deze categorie vallen, hebben hun streefniveau voor dit leerdoel behaald. Er is voor dit leerdoel geen actie vereist voor deze leerlingen.