Het Klassenoverzicht

Met het klassenoverzicht bekijk je de voortgang van de klassen op jouw school. Je vindt het overzicht bij Analyseren onder de knop met de schoolnaam. Klik op de schoolnaam om naar het klassenoverzicht te gaan.

 

Het klassenoverzicht is bedoeld als hulpmiddel en vervangt de completere inschatting van de leerkrachten en/of IB’er niet.

Overzicht 1: Groei per klas en vak
In het eerste scherm zie je per klas en per vak (Rekenen, Taal en Spelling) hoe de klas groeit ten opzichte van andere klassen in Nederland. De groei wordt weergegeven op verschillende manieren:

  • In een kleur en tekst: je kunt in één oogopslag zien hoe de klassen groeien. De klassen die gemiddeld of (ver) boven gemiddeld groeien ten opzichte van andere klassen in Nederland zijn (donker) groen. De klassen die geel of oranje zijn, groeien (ver) onder gemiddeld ten opzichte van andere klassen in Nederland.
  • In een percentielscore: als er bijvoorbeeld 60% staat betekent dat 59% van de klassen in Nederland minder hard groeit dan deze klas en dat 40% van de klassen in Nederland harder groeit dan deze klas.

De groei die je ziet is gebaseerd op de periode die je geselecteerd hebt. Standaard is dat het huidige schooljaar (1 aug – nu). Je kunt ook naar het vorige semester of het huidige semester kijken. De groei wordt dan gebaseerd op die geselecteerde periode.

 

Overzicht 2: Groei, vaardigheid en werkwijze per klas en vak
Als je een blokje aanklikt, kun je de klassen in detail vergelijken voor dat vak. Je ziet, naast de groei ook de vaardigheid van de klassen voor dat vak.

De groei en de vaardigheid zijn twee verschillende maten. De groei zegt iets over of en hoe de leerlingen uit de klas zich ontwikkelen. Je hebt als leerkracht vaak wel invloed op de groei van een leerling, maar de vaardigheid verandert minder snel.

De vaardigheid wordt (net als de groei) weergegeven in een percentielscore en geeft aan hoe de klas scoort voor het vak. Een vaardigheid van 60% betekent dat 59% van de klassen in Nederland lager scoort dan deze klas en dat 40% van de klassen in Nederland hoger scoort dan deze klas.

De vaardigheid die je ziet is afhankelijk van de geselecteerde periode. Als je het huidige schooljaar of het huidige semester hebt geselecteerd, is het de vaardigheid van de klas van dat moment. Als je het vorig semester hebt geselecteerd, zie je de vaardigheid van de klas op 31 december.

Je ziet ook de werkwijze voor dat vak. Daarachter zie je het gemiddeld aantal opgaven per leerling per week, het percentage adaptief (de opgaven gemaakt in de plus, het werkpakket of via de gekleurde bakjes), het aantal opgaven in het werkpakket en het aantal geregistreerde extra instructies. Deze informatie is gebaseerd op de afgelopen 6 weken. 

 

Hoe kun je het klassenoverzicht gebruiken?
Met het klassenoverzicht heb je op elk moment inzicht in de voortgang van de klassen op school die met Snappet werken.

Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld zien hoe hun klas groeit ten opzichte van de andere klassen op school en of bepaalde interventies wel of niet werken. Ze kunnen op basis van deze inzichten onderling informatie uitwisselen over hoe zij hun lessen met Snappet inrichten en hier afspraken over maken. Als de afspraak bijvoorbeeld is dat alle klassen met de werkpakketten of volgens een bepaalde werkwijze gaan werken, kun je in dit overzicht snel zien of dit bij iedereen lukt.

Tips!

  • Bekijk en bespreek het klassenoverzicht tijdens teamvergaderingen.
  • Kijk vooral naar de groei van de klassen, hier hebben de leerkrachten vaak het meest invloed op. De vaardigheid van een klas verandert minder snel.
  • Maak afspraken met elkaar over het gebruik van Snappet en evalueer tijdens een volgende vergadering of dit bij iedereen lukt.